Eraõiguslikest maksehäireregistritest ja täitemenetluse kitsaskohtadest