Töötasu alammäär tõusis

Töötasu alammäär tõusis

Alates 01.01.2013 kehtib uus töötasu alammäär 320 eurot kuus ja 1.90 eurot tunnis. Vastav muudatus tugineb Eesti Ametiühingute Keskliidu ja Eesti Tööandjate Keskliidu poolt allkirjastatud kollektiivlepingul, mis kehtib kõigi töötajate ja tööandjate suhtes. Töötasu uus alammäär kehtestatakse ka Vabariigi Valitsuse määrusega.

Võlgnike nõustamisel on töötasu alammäära tõus väga oluline silmas pidada. Vastavalt suureneb ka mittearestitav summa sissetulekust võlniku ja iga tema ülalpeetava kohta.

Laiendatud kollektiivlepingu tingimused leiate siit: www.ametlikudteadaanded.ee/index.php.

 

Kiirlaene puudutav seadusemuudatus

Vabariigi Valitsus kiitis täna heaks seaduseelnõu, mille kohaselt võib tarbijakrediiti ehk kiirlaenu pakkuvate firmade reklaam tuleva aasta 1.aprillist sisaldada vaid esmavajalikku teavet laenuandja ja osutatava teenuse kohta vahendab portaal e24.ee.

Võlaõigusseaduse ja reklaamiseaduse muutmise seaduse eelnõu kohaselt peab tarbijakrediiti pakkuvate laenude reklaam olema vastutustundlik ja tasakaalustatud. «Reklaam ei tohi jätta muljet, et tarbijakrediidi võtmine on riskivaba ja lihtne võimalus finantsprobleemide lahendamiseks ning ei kallutada tarbijaid läbimõtlematule laenuvõtmisele,» seisab seaduseelnõu selgituses.

Samuti täpsustatakse finantsteenuse reklaami regulatsiooni üldise nõudega, et reklaamis ettenähtud kohustuslik teave peab olema esitatud viisil, mis on tavalise tähelepanu juures märgatav, arusaadav ja eristatav muust teabest.

Eelnõuga sõnastatakse võlaõigusseaduses tarbija krediidivõimelisuse mõiste. Eelnõu kohaselt on krediidivõimelisus tarbija võime krediit lepingus sätestatud tingimustel tagasi maksta. Samuti lisatakse eelnõuga asjaolud, mida krediidiandja peab tarbija krediidivõimelisuse hindamisel arvesse võtma. Nendeks on tarbija varaline seisund, regulaarne sissetulek, andmed teiste varaliste kohustuste kohta, andmed varasemate maksekohustuste täitmise kohta ja tarbijakrediidilepingust tulenevate rahaliste kohustuste võimaliku suurenemise mõju jne.

Lisaks täpsustatakse seaduseelnõuga, et laenuvõtja krediidivõimelisuse hindamine ja selleks vajaliku teabe kogumine on selgelt laenuandja kohustus.

Allikas: www.e24.ee

Veel artikleid...

  1. Seaduse muudatus