Riigikogu komisjonide ühisistungil arutati SMS laenudega seonduvat

Riigikogus 15.10.2013 toimunud nelja komisjoni – rahandus-, õigus-, majandus- ja sotsiaalkomisjoni – ühisistungil käsitleti tarbijakrediidi valdkonna ja SMS laenudega seotud probleeme. 

Rahanduskomisjoni esimees Sven Sester märkis, et senised piirangud ei ole siiski andnud soovitud tulemusi. Tarbijakrediidi taotlejatele on vaja luua olukord, et seatud tingimused oleksid tagasimaksmisel jõukohased ja mõistlikkuse piires. Sageli muudavad tagasimaksmise keeruliseks kõrvalnõuded, mida ei ole laenu taotlejale lepingu sõlmimisel tutvustatud vajalikul määral.

Ühisistungil leiti, et olukorra parandamiseks tuleks kaaluda tõhusamate meetmete rakendamist, näiteks laenuprotsendile ülempiiri seadmist ja järelevalve tugevdamist. Otstarbekas oleks laenu andmisega seotud ettevõtete litsentseerimine, oluliselt vajaks edendamist inimeste finantskirjaoskus ja nõustamine. 

Täpsemalt saab edasi lugeda Riigikogu pressiteatest ning SDE fraktsiooni pressiteatest.

Võlaõigusseaduse muudatused

15.04.2013 jõustus võlaõigusseaduse muudatus, mis annab võlausaldajale õiguse sissenõuda võla käsitlustasu 40 eurot. Oluline on seaduse muudatuse juures aga asjaolu, et see muudatus ei puuduta tarbijaid.

Rohkem muudatuse kohta on võimalik lugeda Postimehe Otsustajast