Võlaõigusseaduse muudatused

15.04.2013 jõustus võlaõigusseaduse muudatus, mis annab võlausaldajale õiguse sissenõuda võla käsitlustasu 40 eurot. Oluline on seaduse muudatuse juures aga asjaolu, et see muudatus ei puuduta tarbijaid.

Rohkem muudatuse kohta on võimalik lugeda Postimehe Otsustajast