Võlanõustaja kutsestandard on kinnitatud

Võlanõustaja kutsestandard on kinnitatud.
Tervishoiu ja Sotsiaaltöö Kutsenõukogu kinnitas 23.01.2013 Võlanõustaja kutsestandardi (tase 6). Kutset taotleda on võimalik eeldatavasti alates sügisest kui on välja selgitatud kutse andja. Kutsestandardiga on võimalik tutvuda meie kodulehel rubriigis Kutsestandard või www.kutsekoda.ee.