Töötasu alammäär tõusis

Töötasu alammäär tõusis

Alates 01.01.2013 kehtib uus töötasu alammäär 320 eurot kuus ja 1.90 eurot tunnis. Vastav muudatus tugineb Eesti Ametiühingute Keskliidu ja Eesti Tööandjate Keskliidu poolt allkirjastatud kollektiivlepingul, mis kehtib kõigi töötajate ja tööandjate suhtes. Töötasu uus alammäär kehtestatakse ka Vabariigi Valitsuse määrusega.

Võlgnike nõustamisel on töötasu alammäära tõus väga oluline silmas pidada. Vastavalt suureneb ka mittearestitav summa sissetulekust võlniku ja iga tema ülalpeetava kohta.

Laiendatud kollektiivlepingu tingimused leiate siit: www.ametlikudteadaanded.ee/index.php.