Seaduse muudatus

12. detsembril 2012 võeti vastu riiklike peretoetuste seaduse, sotsiaalhoolekande seaduse ning tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmise seadus (294 SE). Täpsemalt saab lugeda:

http://www.riigikogu.ee/?op=ems&page=eelnou&eid=d3721df6-a880-4e8f-a313-e904783a3d20&