Võlaõigusseaduse muutmise seadus on vastu võetude

 

Riigikogu võttis 15. novembri 2012. a vastu valitsuse algatatud Võlaõigusseaduse muutmise seaduse (266 SE). Sellega võeti Eesti õigusesse üle Euroopa Komisjoni vastav direktiiv, millega täpsustatakse reegleid krediidi kulukuse määra arvutamisel. Ühtsete ja täpsustatud reeglite olemasolu võimaldab krediidi kulukuse määra arvutada ühetaoliselt kõigis kahekümne seitsmes Euroopa Liidu liikmesriigis.Eesti turul mõjutavad eelnõuga kavandatavad muudatused eelkõige määratud tagasimaksega krediitkaarte ja püsimaksega krediitkaarte. Käesolev seadus jõustub 2013. aasta 1. mail.