Tutvu meie nõustajatega!

Avaleht

Eesti Võlanõustajate Liit (EVNL) on avalikes huvides tegutsev üle-eestiline võlanõustajaid koondav katusorganisatsioon, mis asutati 25.05.2011. EVNL eesmärgiks on praktiseerivate võlanõustajate vahelise infovahetuse ja ühistegevuse arendamine, võlanõustajate täiendkoolitamine ning oma liikmete kutsealane nõustamine.

EVNL annab oma liikmetele kutsealast abi, lähtudes võlasituatsiooni terviklikust vaatlusviisist ning järgides kutse-eetikat. Samuti aitame kaasa võlanõustamisteenuse üle-eestilise kättesaadavuse parandamisele.

EVNL ülesandeks on ka elanikkonna finantskirjaoskuse taseme parandamine, mis põhineb teadmiste, oskuste, hoiakute ja käitumiste muutmises.

Vōlanōustamine on sotsiaalvaldkonda kuuluv kompleksne teenus, mis lähtub iga abivajaja vajadustest. Teenus on suunatud üksikisikutele, peredele ja leibkondadele, kelledel on tekkinud või tekkimas võlgnevus ning kes iseseisvalt ei ole võimelised võlgasid reguleerima või võlgadest vabanema. Võlanõustamise teenuse eesmärgiks on nõustada, kuidas võlgadega seaduslikult toime tulla ning ennetada ja leevendada võlgade tagajärjel tekkivaid muid sotsiaal-, majanduslikke ja tervislikke probleeme.

Meie veebilehelt leiab võlanõustaja teenust vajav kodanik EVNL liikmeks olevate võlanõustajate kontaktid üle Eesti.